หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: จะเอายังงัยดี กะตาสองชั้น ( ของช่าน----ดี)