หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: บทความเรื่อง สวยด้วยแค่ปลายจมูกใน นิตยสาร Cosmetic