หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: นวัตกรรมใหม่มาแรง คนไทยพร้อมเป็น หนูหรือยัง ??