หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: filler ความจริงที่ ไม่มีหมอคนไหน อยากเอ่ยถึง ??