หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: ประเด็นคาใจ คิดก่อนทำศัลยกรรม ( จมูก )