หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: บทสัมภาษณ์ ใน นิตยสาร Slimming 2555