หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: ประเด็นคาใจ คิดก่อน ตัด ( ปาก ) ตัด ( ปีกจมูก )