หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: ศัลยกรรม กับ ก๊าช NGV ความเหมือนในความต่าง ( เหตุอันสืบเนื่องมาจาก รายการตีสิบ )