หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: พริตตี้ กับ ชีวิตที่ ติดกับดัก ....