หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: คลินิก Vampire ( คลินิกแก้ กระ-หาย )