หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: รางวัล ชีวิต ของหมอ คนหนึ่ง