หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: มีใครอยากรู้จัก คุณชาย พุฒิภัทร ตัวจริงบ้าง !!!!!