หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: Angelina jolie ตัดบัวนางแล้ว ยังเหลือใย ??