หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: ดูดไขมัน ยังงัย ไม่ให้โดนหลอก !!!