หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: Jay the Rabbit กับ มุมมองในเรื่อง ศัลยกรรมความงาม