หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: Hormone กะ ศัลย์ ( อ่านออกเสียง ดีๆๆ )