หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: Scarless Technique -- เทคนิคทำตา 2 ชั้นจากประเทศโลกที่ 3