หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: แนวทางแก้ไข การฉีด Filler เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ?