หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: ผื่นปริศนา ? ต้นเหตุ มะเร็งร้าย บนผิวหนัง