หมอเกมส์ ( นายแพทย์ อดุลย์ชัย แสงเสริฐ ) ศัลยแพทย์ตกแต่ง: ตัดปากกระจับ จับเงินจับทอง ตามตำรา จริง มั่ว ?